"protect from damage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabezpiecz przed uszkodzeniem
  1. protect czasownik + damage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They must be protected from adverse weather and physical damage.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo