"limit the damage" — Słownik kolokacji angielskich

limit the damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogranicz uszkodzenie
  1. limit czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He's just trying anything to limit the damage he did.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo