"limit one's activities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): limit czyjś działalności
  1. limit czasownik + activity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A lot of the time it has limited my social activities.

powered by  eTutor logo