"undertake activities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij działalności
  1. undertake czasownik + activity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the meantime, he had undertaken other activities as well.

powered by  eTutor logo