"collect damages" — Słownik kolokacji angielskich

collect damages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściągnij odszkodowanie
  1. collect czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These cases make it harder for employees to prove discrimination and collect damages.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo