"assess the damage" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "assess the damage" po angielsku

  1. oszacować szkodę

"assess the damage" — Słownik kolokacji angielskich

assess the damage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oceń szkodę
  1. assess czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I was not in a position to assess the possible damage.

powered by  eTutor logo