"damage is estimated" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uszkodzenie jest oszacowane
  1. estimate czasownik + damage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The city has estimated damage at more than $1.3 million.

    Podobne kolokacje:

podobne do "damage is estimated" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "damage is estimated" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo