"hand to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hand to" po angielsku

rzeczownik
 1. dłoń, ręka (do nadgarstka) [COUNTABLE]
  They walked by, holding hands. (Oni przeszli obok, trzymając się za ręce.)
  She wrote something on the back of her hand. (Ona napisała coś na wierzchu swojej dłoni.)
 2. kontrola, panowanie [UNCOUNTABLE]
  The police have the situation in hand. (Policja ma sytuację pod kontrolą.)
  Things got out of hand. (Rzeczy wyrwały się spod kontroli.)
  It seems like she has everything in hand. (Wydaje się, że ona panuje nad wszystkim.)
 3. robotnik rolny, parobek [COUNTABLE]
  He was hired as a farm hand when he was 16 years old. (On został zatrudniony jako robotnik rolny, gdy miał 16 lat.)
  The farm hands are working hard all day. (Robotnicy rolni pracują ciężko cały dzień.)
 4. ręka (karty na ręku) [COUNTABLE]
  You gave me a great hand! I've never expected to win. (Dałeś mi świetne rozdanie kart! Nigdy nie sądziłem, że wygram.)
 5. partia gry karcianej [COUNTABLE]
  Who would like to play a hand of poker? (Kto chciałby zagrać partyjkę pokera?)
  Are you for a hand of bridge? (Jesteście za partyjką brydża?)
 6. wskazówka (w zegarku) [COUNTABLE]
  Both hands are pointing to twelve. (Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.)
  My watch has an hour hand, minute hand and second hand. (Mój zegarek ma wskazówkę godzinową, minutową i sekundową.)
 7. pismo odręczne old-fashioned [SINGULAR]
  I received a letter written by hand. (Otrzymałem list pisany odręcznie.)
  Her hand is beautiful. (Jej pismo odręczne jest piękne.)
 8. dłoń (miara wysokości konia, ok. 10 cm) [COUNTABLE]
  One hand equals about 10 centimeters. (Jedna dłoń równa się około dziesięciu centymetrom.)
  He rides a 14.2 hand horse. (On jeździ na koniu o wysokości 14,2 dłoni.)
  One hand equals about 10 cm. (Jedna dłoń ma około 10 cm.)
 9. garstka, kilka
  He gave us a hand of sweets. (On dał nam garstkę cukierków.)
  A hand of people came to our first perfomance. (Kilku ludzi przyszło na nasz pierwszy występ.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. podawać [TRANSITIVE]
  Could you hand me that book? (Czy mógłbyś podać mi tamtą książkę?)
  He handed the bowl to grandpa. (On podał miskę dziadkowi.)
  link synonim: pass
 2. wręczać [TRANSITIVE]
  The waiter smiled and handed me my bill. (Kelner uśmiechnął się i wręczył mi mój rachunek.)
  I wished him all the best and handed him a present. (Życzyłem mu wszystkiego najlepszego i wręczyłem mu prezent.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wręczyć komuś coś
  He handed her a bouquet of red roses. (On wręczył jej bukiet czerwonych róż.)
  His mother handed him a teddy bear to calm him down. (Jego matka wręczyła mu pluszowego misia żeby go uspokoić.)
czasownik
 1. wręczyć coś komuś
  I asked John to hand my letter to his sister. (Poprosiłem Johna, aby wręczył mój list swojej siostrze.)
idiom
 1. wyznać coś komuś
idiom
 1. pod ręką

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "hand to"

phrasal verb
rzeczownik
czasownik
przymiotnik
przysłówek
inne
idiom

"hand to" — Słownik kolokacji angielskich

hand to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ręka aby
 1. hand czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Now if I'm about to hand him to anyone else?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo