ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"robotnik rolny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robotnik rolny" po polsku

robotnik rolny

rzeczownik
 1. hand *****
  • robotnik rolny, parobek [COUNTABLE]
   He was hired as a farm hand when he was 16 years old. (On został zatrudniony jako robotnik rolny, gdy miał 16 lat.)
   The farm hands are working hard all day. (Robotnicy rolni pracują ciężko cały dzień.)
 2. farm worker , farm labourer British English , farm laborer American English
 3. hired hand
 4. peon
 5. agricultural worker  
 6. farmhand  
  link synonim: fieldhand
 7. field hand   American English
 8. farmworker  
 9. fieldhand  
  link synonim: farmhand

Powiązane zwroty — "robotnik rolny"

rzeczownik

"robotnik rolny" — Słownik kolokacji angielskich

 1. agricultural przymiotnik + worker rzeczownik = robotnik rolny
  Bardzo silna kolokacja

  The presence of these services makes the agricultural workers the highest in number.

farm worker kolokacja
 1. farm rzeczownik + worker rzeczownik = robotnik rolny, robotnik polowy
  Bardzo silna kolokacja

  However, more than 85 percent of the children's parents are local farm workers.

  Podobne kolokacje:
farm labourer kolokacja
 1. farm rzeczownik + labourer rzeczownik = robotnik rolny, robotnik polowy
  Silna kolokacja

  He had little education, and worked from an early age as a farm labourer.

  Podobne kolokacje:
farm laborer kolokacja
 1. farm rzeczownik + laborer rzeczownik = robotnik rolny, robotnik polowy
  Silna kolokacja

  He then worked for four years as a farm laborer.

  Podobne kolokacje:
field hand kolokacja
 1. field rzeczownik + hand rzeczownik = robotnik rolny
  Zwykła kolokacja

  I was now, for the first time in my life, a field hand.

  Podobne kolokacje:
farm hand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robotnik rolny
 1. farm rzeczownik + hand rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He picked the man at once, because the others looked like farm hands.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo