BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"aplauz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "aplauz" po polsku

aplauz

obrazek do "applause" po polsku
rzeczownik
 1. applause **
  • brawa, oklaski, aplauz [niepoliczalny]
   Everybody, a round of applause to the team that made this possible, please. (Proszę wszystkich o oklaski dla zespołu, dzięki któremu stało się to możliwe.)
 2. acclaim
 3. hand *****
  • brawa, aplauz [policzalny]
   The audience gave the performer a hand. (Publiczność nagrodziła wykonawcę brawami.)
 4. plaudit
 5. plaudits

powered by  eTutor logo