BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"brawa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brawa" po polsku

brawa

obrazek do "applause" po polsku
rzeczownik
 1. applause **
  • brawa, oklaski, aplauz [niepoliczalny]
   Everybody, a round of applause to the team that made this possible, please. (Proszę wszystkich o oklaski dla zespołu, dzięki któremu stało się to możliwe.)
 2. hand *****
  • brawa, aplauz [policzalny]
   The audience gave the performer a hand. (Publiczność nagrodziła wykonawcę brawami.)
 3. clapping
 4. round of applause  
rzeczownik
 1. bravo  
 2. brava
  • brawo (okrzyk uznania dla artystki)
wykrzyknik
 1. shabash  
  link synonim: Well done!
 2. chapeau  
wykrzyknik
 1. Way to go!  
  "I've passed my exam." "Way to go!" ("Zdałem egzamin." "Brawo!")
 2. Nice one!
 3. Good call!
 1. G4U , good for you , także: good on someone  
 1. G4U , good for you , także: good on someone   potocznie
  Wyrażenie może być używane ironicznie.

Powiązane zwroty — "brawa"

przymiotnik
brawurowy = daring +3 znaczenia
rzeczownik
idiom

"brawa" — Słownik kolokacji angielskich

round of applause kolokacja
 1. applause rzeczownik + round rzeczownik = brawa
  Silna kolokacja

  All the players give her a wild round of applause.

powered by  eTutor logo