BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hand something to somebody on a silver platter" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hand something to somebody on a silver platter" po angielsku

hand something to somebody on a silver platter
give something to somebody on a silver platter

idiom
  1. podać coś komuś jak na tacy (dać coś komuś za darmo, nie wymagając od niego pracy czy wysiłku) (dosł. jak na srebrnej tacy)
    Everything was given to her on a silver platter, but she didn't appreciate it. (Wszystko miała podane podane jak na tacy, ale tego nie doceniła.)

Powiązane zwroty — "hand something to somebody on a silver platter"

idiom
on a silver platter = na tacy (mieć coś podane), bez wysiłku (otrzymać coś)

powered by  eTutor logo