BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wyznanie czegoś komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyznanie czegoś komuś" po polsku

rzeczownik
 1. confession **
 2. faith ***
  • religia, wyznanie
   People of all faiths of the world are welcome to join us. (Ludzie wszystkich religii świata są mile widziani, żeby do nas dołączyć.)
   What is your faith? (Jakiego wyznania jesteś?)
 3. profession **
 4. denomination *
  • wyznanie, denominacja (grupa religijna oddzielona od macierzystej religii)
   Protection must be afforded to Christians on the basis of equal respect for any denomination. (Chrześcijanom należy zapewnić ochronę na podstawie jednakowego szacunku dla każdego wyznania.)
 5. persuasion
  • orientacja (np. polityczna), przekonanie, wyznanie oficjalnie
   The right for one's own political persuasion should be respected. (Prawo do posiadania własnej orientacji politycznej powinno być szanowane.)
 6. credo
 7. avowal   oficjalnie
 8. paromologia , także: paramologia , także: paromology
  • wyznanie (w retoryce; wskazanie słabych punktów u siebie, a następnie wyeksponowanie swoich silnych punktów celem wzbudzenia większego zaufania, przekonania do siebie) [niepoliczalny]
 1. religious denomination  

wyznanie czegoś komuś

idiom
 1. handing something to somebody  
czasownik
 1. confess **
  • przyznawać się, wyznawać (np. do zbrodni, do błędu) [przechodni/nieprzechodni]
   He confessed to the crime he had committed. (On przyznał się do zbrodni, którą popełnił.)
   The police will ask you about the theft and you should confess. (Policja zapyta cię o kradzież i powinieneś się przyznać.)
 2. profess
 3. preach **
 4. avow
 5. unbosom
 1. make a confession
 2. make an avowal

Powiązane zwroty — "wyznanie czegoś komuś"

czasownik
znać = know , ken (skrót) ScoE dialekt
zmienić (wyznanie, orientację polityczną) = convert
przyznać = confer +3 znaczenia
przyznać się = admit +1 znaczenie
rzeczownik
wyznawca = believer +4 znaczenia
znawstwo = connoisseurship +2 znaczenia
przymiotnik
wyznaniowy = religious , rel. (skrót) +1 znaczenie
inne
idiom
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo