"word" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

word rzeczownik

rzeczownik + word
Kolokacji: 84
code word • cuss word • Microsoft Word • household word • kind word • webpage highlight word • Sanskrit word • language word • ...
word + rzeczownik
Kolokacji: 84
word processor • word processing • word meaning • word bitch • word play • word game • word order • word spread • word love • ...
word + czasownik
Kolokacji: 305
word spreads • word sounds • word echoes • word rings • word speaks • word hangs • word comes • word appears • word refers • ...
czasownik + word
Kolokacji: 247
exchange words • spell words • await word • send word • receive word • form words • mutter words • use words • whisper words • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) spell, write, scribble
Kolokacji: 4
(12) leave, allow, provide, hand
Kolokacji: 5
1. consider one's words = rozważać czyjś słowa consider one's words
6. like a word = jak słowo like a word
  • Loaf owes them money and they'd like a word with him.
  • I'd like a word with you before we go to bed.
  • He is on the phone now and would like a word with you.
  • Two gentlemen out on the desert would like a word with you.
  • I'd like a word with the rest of your people, if only to explain what's going on.
  • "Captain, I would like a word with you in private."
  • "I'd like a word with you out in the corridor."
  • "I'd like a word with you in private, if you've got a few moments."
  • "Look here, I would like a word or two with you."
  • But if he's still awake, I'd like a quick word with him.
8. think about one's words = myśleć czyjś słowa think about one's words
9. think the word = myśleć słowo think the word
10. word is regarded = słowo jest wzięte pod uwagę word is regarded
11. appreciate one's words = doceniać czyjś słowa appreciate one's words
(18) recall, echo, drown
Kolokacji: 3
(21) emphasize, highlight
Kolokacji: 2
(22) doubt, question
Kolokacji: 2
(24) grope, search, fight, seek
Kolokacji: 4
(25) eat, base
Kolokacji: 2
(26) invent, manipulate
Kolokacji: 2
(28) lose, forget
Kolokacji: 2
(29) pass, access, exceed
Kolokacji: 3
(30) borrow, adopt, honor
Kolokacji: 3
(31) regret, feel
Kolokacji: 3
(33) print, engrave
Kolokacji: 2
(34) absorb, draw, force, stick
Kolokacji: 4
(35) avoid, repeal
Kolokacji: 2
(36) respond, greet, react, reply
Kolokacji: 4
(37) wince, smile
Kolokacji: 2
przymiotnik + word
Kolokacji: 474
single word • final word • right word • key word • Greek word • harsh word • naughty word • exact word • Spanish word • English word • ...
przyimek + word
Kolokacji: 34
beyond words • into words • between words • through word • with words • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.