"word usage" — Słownik kolokacji angielskich

word usage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użytkowanie słowa
  1. word rzeczownik + usage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In most cases, the two word usage seems to be more common.

    Podobne kolokacje: