"word asks" — Słownik kolokacji angielskich

word asks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo pyta
  1. word rzeczownik + ask czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Don't ask me to say a word about it."

    Podobne kolokacje: