"recorded word" — Słownik kolokacji angielskich

recorded word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagrane słowo
  1. recorded przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If this is not the master's last recorded word, it deserves to be.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo