"word wants" — Słownik kolokacji angielskich

word wants kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo chce
  1. word rzeczownik + want czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Turn your back, a loose word in the wrong ear, and you become news, not the kind you want to read about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo