"word of love" — Słownik kolokacji angielskich

word of love kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo miłości
  1. love rzeczownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her eyes filled with tears at his beautiful words of love.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo