"word is regarded" — Słownik kolokacji angielskich

word is regarded kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo jest wzięte pod uwagę
  1. regard czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These words are not regarded as belonging to the Sino-Japanese vocabulary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo