"word needs" — Słownik kolokacji angielskich

word needs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo potrzebuje
  1. word rzeczownik + need czasownik
    Luźna kolokacja

    No words needed to be spoken between the two men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo