"pretentious word" — Słownik kolokacji angielskich

pretentious word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pretensjonalne słowo
  1. pretentious przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No big long pretentious words and sentences and such, but that doesn't mean to say it's not intelligently written.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo