"high-sounding word" — Słownik kolokacji angielskich

high-sounding word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szumnie brzmiące słowo
  1. high-sounding przymiotnik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In his reply he did not fail to introduce the high-sounding words "liberty and equality."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo