"appreciate one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doceniać czyjś słowa
  1. appreciate czasownik + word rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Secca appreciated both his words and the warmth behind them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo