"think about one's words" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć czyjś słowa
  1. think czasownik + word rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Perhaps it was better not to try to think about her odd words.

    Podobne kolokacje: