"think the word" — Słownik kolokacji angielskich

think the word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): myśleć słowo
  1. think czasownik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I don't think the word you are looking for is enlighten.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo