"word takes" — Słownik kolokacji angielskich

word takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo bierze
  1. word rzeczownik + take czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her words took some of the heat from his anger.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo