PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"discussion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discussion rzeczownik

rzeczownik + discussion
Kolokacji: 28
panel discussion • group discussion • policy discussion • discussion of issues • merger discussion • ...
discussion + rzeczownik
Kolokacji: 21
discussion group • discussion forum • discussion thread • discussion board • discussion paper • ...
discussion + czasownik
Kolokacji: 68
discussion leads • discussion continues • discussion follows • discussion begins • discussion goes • discussion takes • discussion focuses • ...
czasownik + discussion
Kolokacji: 73
include discussions • begin discussions • hold discussions • continue discussions • see discussion • open discussions • ...
przymiotnik + discussion
Kolokacji: 219
public discussion • far discussion • serious discussion • detailed discussion • heated discussion • open discussion • weekly discussion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
1. public discussion = publiczna dyskusja public discussion
5. heated discussion = zażarta dyskusja, zagorzała dyskusja heated discussion
6. open discussion = otwarta dyskusja open discussion
7. weekly discussion = tygodniowa dyskusja weekly discussion
8. lengthy discussion = przydługa rozmowa, przydługa dyskusja lengthy discussion
9. long discussion = długa dyskusja long discussion
11. brief discussion = krótka dyskusja brief discussion
14. private discussion = prywatna dyskusja private discussion
16. lively discussion = ożywiona dyskusja lively discussion
17. intense discussion = intensywna dyskusja intense discussion
18. general discussion = ogólna dyskusja na temat czegoś general discussion
19. frank discussion = szczera dyskusja frank discussion
22. ongoing discussion = tocząca się dyskusja ongoing discussion
23. full discussion = pełna dyskusja full discussion
26. early discussion = wczesna dyskusja early discussion
27. internal discussion = wewnętrzna dyskusja internal discussion
28. in-depth discussion = dogłębna dyskusja in-depth discussion
30. round-table discussion = dyskusja prza okrągłym stole round-table discussion
31. broad discussion = szeroka dyskusja broad discussion
32. interesting discussion = interesująca dyskusja interesting discussion
33. online discussion = dyskusja on-line online discussion
34. technical discussion = techniczna dyskusja technical discussion
35. substantive discussion = merytoryczna dyskusja substantive discussion
36. formal discussion = formalna dyskusja formal discussion
37. critical discussion = kluczowa dyskusja critical discussion
38. good discussion = dobra dyskusja good discussion
39. free discussion = wolna dyskusja free discussion
40. initial discussion = dyskusja pierwszej litery initial discussion
41. little discussion = mało dyskusji little discussion
42. national discussion = krajowa dyskusja national discussion
43. whole discussion = cała dyskusja whole discussion
44. academic discussion = akademicka dyskusja academic discussion
45. current discussion = obecna dyskusja current discussion
46. theological discussion = teologiczna dyskusja theological discussion
przyimek + discussion
Kolokacji: 24
under discussion • through discussions • for discussion • without discussion • of discussion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.