"private discussion" — Słownik kolokacji angielskich

private discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prywatna dyskusja
  1. private przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    Now is neither the time nor the place for a private discussion.