"far discussion" — Słownik kolokacji angielskich

far discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko dyskusja
  1. far przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He felt his point was made and wanted no further discussion.