"detailed discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pogłębiona dyskusja
  1. detailed przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I recently was having a detailed discussion about issues in free fall.