"public discussion" — Słownik kolokacji angielskich

public discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczna dyskusja
  1. public przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After the performance, there was a public discussion about the play and its author.

powered by  eTutor logo