PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"whole discussion" — Słownik kolokacji angielskich

whole discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała dyskusja
  1. whole przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We can only wonder whether the whole discussion is really asking the right questions.