PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"full discussion" — Słownik kolokacji angielskich

full discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełna dyskusja
  1. full przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    The Author began a second and more full discussion on the subject.