"frank discussion" — Słownik kolokacji angielskich

frank discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczera dyskusja
  1. frank przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    The reading is followed by a vigorous and frank discussion.