PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"good discussion" — Słownik kolokacji angielskich

good discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobra dyskusja
  1. good przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "But there has been a lot of good discussion about the issues since the accident, which is positive."