"lively discussion" — Słownik kolokacji angielskich

lively discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ożywiona dyskusja
  1. lively przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    Still, the group had a lively discussion about the book's themes.