"brief discussion" — Słownik kolokacji angielskich

brief discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótka dyskusja
  1. brief przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After a discussion too brief to call an argument, they opened the door.