PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"theological discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): teologiczna dyskusja
  1. theological przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But those were ideas put forward as part of a theological discussion.