"intense discussion" — Słownik kolokacji angielskich

intense discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): intensywna dyskusja
  1. intense przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    After that, there was a period of intense discussion and political pressure.