"Informal discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: informal discussion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Swobodna dyskusja
  1. informal przymiotnik + discussion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those are followed by an informal discussion and the chance for visitors to have their picture taken with the Members.