"informal survey" — Słownik kolokacji angielskich

informal survey kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieoficjalne badanie
  1. informal przymiotnik + survey rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Judging by an informal survey of eight major cruise lines, there is, if anything, more interest than ever.