PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"online discussion" — Słownik kolokacji angielskich

online discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja on-line
  1. online przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Choose a message board or other online discussion with the same care you would an in-person support group.