BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"online archive" — Słownik kolokacji angielskich

online archive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): archiwum on-line
  1. online przymiotnik + archive rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The online archives can be accessed 24 hours a day.

powered by  eTutor logo