BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"online retailer" — Słownik kolokacji angielskich

online retailer kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): detalista on-line
  1. online przymiotnik + retailer rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It would also help level the playing field between local and online retailers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo