PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"ongoing discussion" — Słownik kolokacji angielskich

ongoing discussion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tocząca się dyskusja
  1. ongoing przymiotnik + discussion rzeczownik
    Silna kolokacja

    This was simply my own contribution to that ongoing discussion.