"ongoing investigation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trwające śledztwo
  1. ongoing przymiotnik + investigation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "What does the Federal government want with medical evidence being held in an ongoing investigation?"

powered by  eTutor logo