"round-table discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyskusja prza okrągłym stole
  1. round-table przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The round-table discussions and music demonstrations are free to the public.

podobne do "round-table discussion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "round-table discussion" po angielsku

idiom
round table = okrągły stół (symbol spotkania, obrad)
przymiotnik
rzeczownik
Round Table Talks = obrady Okrągłego Stołu (negocjacje między władzą w Polsce i opozycją w 1989 oku)