PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"technical discussion" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): techniczna dyskusja
  1. technical przymiotnik + discussion rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And back to a technical discussion with the forensic experts.