PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"discussion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

discussion rzeczownik

rzeczownik + discussion
Kolokacji: 28
panel discussion • group discussion • policy discussion • discussion of issues • merger discussion • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
(2) policy, contract, Debate
Kolokacji: 3
(3) issue, topic
Kolokacji: 2
(4) merger, Pharmacist
Kolokacji: 2
1. merger discussion = dyskusja dotycząca fuzji merger discussion
(6) life, relationship, aspect
Kolokacji: 3
(7) strategy, budget
Kolokacji: 2
(8) forum, seminar
Kolokacji: 2
discussion + rzeczownik
Kolokacji: 21
discussion group • discussion forum • discussion thread • discussion board • discussion paper • ...
discussion + czasownik
Kolokacji: 68
discussion leads • discussion continues • discussion follows • discussion begins • discussion goes • discussion takes • discussion focuses • ...
czasownik + discussion
Kolokacji: 73
include discussions • begin discussions • hold discussions • continue discussions • see discussion • open discussions • ...
przymiotnik + discussion
Kolokacji: 219
public discussion • far discussion • serious discussion • detailed discussion • heated discussion • open discussion • weekly discussion • ...
przyimek + discussion
Kolokacji: 24
under discussion • through discussions • for discussion • without discussion • of discussion • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.